Portfolio Shoot: Stylist: Denis Todorovic, Make Up Artist: Nibras